CZ ENG

STROJÍRENSKÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PARK.
CENTRUM PRO TRANSFER TECHNOLOGIÍ.
PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR.

ico-whoweare

Kdo jsme

vědeckotechnický park se strojírenským,
a materiálově inženýrským zaměřením

O NÁS

Strojírenský vědeckotechnický park je moderní české centrum pro podporu podnikatelské prostředí v regionu se zaměřením na průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace.

Integruje čtyři základní funkce:

 • Poskytování služeb vědeckotechnického parku
 • Poskytování služeb centra pro transfer technologií
 • Poskytování služeb podnikatelského inkubátoru
 • Poskytování odborného poradenství v oblasti podnikání

SVT Park je zaměřen především na oblast strojírenství; energetiky; alternativních zdrojů; úsporu energií; geopolymerů; odpadového hospodářství a druhotného využití surovin včetně recyklace bioodpadů; letectví; rapid prototyping a 3D tisku. Strojírenství slouží jako prostředek pro výzkum a inovace pro koncové trhy, přičemž SVT PARK klade důraz na propojení strojírenství s informačními a komunikačními technologiemi a specializovaným softwarem.

SVT Park vznikl přeměnou zchátralého areálu bývalé panelárny v obci Buštěhrad za podpory Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.

NAŠE POSLÁNÍ

Účelem SVT Parku je poskytovat prostory, technologie a služby vysokým školám, vědeckým pracovištím, výzkumným ústavům a komerčním subjektům, start-upovým i zavedeným, které chtějí v průmyslových oblastech vyvíjet a využívat nové inovativní technologie.

Se strategickou polohou u Prahy je SVT Park na více než 10 000 m2 podlahové plochy a s pořízenou nejmodernější technologií připraven podpořit velký počet progresivních jednotlivců i skupin, organizací i společností ve svém rozvoji a výzkumu, podnikání i odborném vzdělávání.

S předními výzkumnými ústavy a vysokým školami jako COMTES FHT a.s. a ČVUT v Praze, fakulty strojní vznikla v prostorách SVT Parku detašovaná pracoviště a výuková centra.

V rámci podnikatelského inkubátoru bylo vytvořeno zázemí pro rozvoj firem s možností využití moderních obráběcích, tvářecích, ohraňovacích, ohýbacích strojů, profesionální 3D tiskárny a dalších speciálních technologií pro výzkum a aplikaci inovativních výrobních postupů. Služby v rámci podnikatelského inkubátoru jsou dotované.

NÁŠ CÍL

SVT Park je se svým zázemím, zahrnující také vyspělé technologie a stroje z uvedených oblastí, místem komplexní realizace individuálních projektů. Subjekty mohou využít veškeré zázemí a služby SVT Parku, aby mohly své nápady navrhnout, vyvinout, zkonstruovat a poté vyzkoušet, otestovat, diagnostikovat a změřit za spolupráce pracovišť výzkumných organizací a vysokých škol, a následně výsledky aplikovat do realizace finálního funkčního řešení. SVT Park je moderní otevřená společnost, která je připravena nabídnout vybudované zázemí širokému spektru stávajícím i novým partnerům.

SVT Park bude aktivně působit jako prostředník transferu technologií v rámci České republiky a také na mezinárodní úrovni. SVT Park dále nabízí širokou škálu odborných poradenských služeb.

Klíčovým cílem společnosti SVT Park je podpořit hospodářský růst vědecko-technický rozvoj a úroveň vzdělanosti společnosti.

Certifikace

Společnosti SVT Park byl udělen certifikát řízení kvality v souladu s ISO9001:2015 na následující obor činností:

 • Poskytování služeb vědeckotechnického parku
 • Poskytování služeb centra pro transfer technologií
 • Poskytování služeb podnikatelského inkubátoru
 • Poskytování odborného poradenství v oblasti podnikání

Společnost se zavázala k neustálému zlepšování všech činností a služeb v souladu s vnitřním systémem řízení kvality.

Certifikát ISO9001:2015 ke stažení

Akreditace

SVT Park je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.

Aktuální akreditace byla udělena v rámci 15. průběžné etapy akreditace s platností do 31. 12. 2022.

Partnerství

SVT Park je členem klastru MECHATRONIKA, který je zaměřen na přesnou mechaniku, elektrotechniku a elektroniku s inteligentním počítačovým řízením.

ico-service

Služby

úlohou vědeckotechnického parku
je poskytovat potřebné zázemí

Úlohou vědeckotechnického parku je poskytovat potřebné zázemí
v úzké spolupráci s vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy,
podporovat inovační prostředí, napomáhat transferu technologií a podporovat
inovativní společnosti.

ico-whoweare

Služby vědeckotechnického parku

 • Poskytování nájmů výrobních, laboratorních a administrativních ploch
 • Poskytování nájmů technologií
 • Využívání synergického efektu spolupráce zasídlených výzkumných institucí, škol a výrobních firem
 • Koordinace společných projektů podnikatelské a výzkumné sféry

Služby centra pro transfer technologií

 • Poradenství v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví
 • Pořádání workshopů, seminářů a kooperačních burz
 • Asistence při aplikování výsledků výzkumu a vývoje do výroby a uvedení na trh
 • Vedení databáze klientů a partnerů a jejich kontinuální rozšiřování i na mezinárodní úrovni
 • Poradenství při technologickém transferu

Služby podnikatelského inkubátoru

 • Poskytování zvýhodněného poradenství v oblasti Start-up projektů
 • Poskytování zvýhodněných nájmů výrobních, laboratorních a administrativních ploch
 • Poskytování zvýhodněných nájmů technologií
 • Zakládání společných firem včetně zajištění financování a přístupu na trh
 • Poradenství v oblasti financování pro Start-up projekty

Odborné poradenství v oblasti podnikání

 • Zpracování studií proveditelnosti a podnikatelských záměrů
 • Dotační poradenství včetně dotačního managementu
 • Poradenství při zadávání veřejných zakázek
 • Marketingové poradenství
 • Finanční poradenství
 • Tvorba odborných posudků a analýz
 • Odborné a technické služby
 • Pořádání rekvalifikačních kurzů

Systém kvality

 • Zavazujeme se, aby naše činnosti a služby vedly k neustálému zlepšování našich procesů a nastaveného vnitřního systému kvality
 • Zavazujeme se dodržovat aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů vztahující se na náš systém řízení
ico-partners

Naši partneři

spolupráce s vysokými školami a výzkumnými organizacemi,
podnikatelský inkubátor

Spolupráce s VŠ a Výzkumnými organizacemi

SVT Park má vybudované zázemí pro podporu vysokých škol a výzkumných organizací.

ico-marketing.png

Spolupráce s renomovanými inovativními výrobními společnostmi

V rámci VTP a PI jsou zasídleny inovativní výrobní společnosti, kterým SVT Park poskytuje svoje služby.

Podnikatelský inkubátor - podpora START-UP společností

V rámci podpory Start-up společností v Podnikatelském inkubátoru poskytuje SVT Park zvýhodněné služby a nájmy.

ico-library.png

Spolupracující instituce a společnosti

Výzkumné organizace a vysoké školy:

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Česká zemědělská univerzita
 • COMTES FHT a.s.
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 • Asociace výzkumných organizací

Soukromé společnosti:

 • KV material s.r.o.
 • I&AATspol. s r.o.
 • ORTA HOLZ s.r.o.
 • Prakul Production, s.r.o.
 • BRUKO TECHNOLOGIE s.r.o.
 • ZETJET Technologies s.r.o.
 • Strojírna TEDESCO, a.s.
 • BattSwap CZ, s.r.o.
 • Czech Innovation ENVIRONMENT & Energy Technology a.s.
 • Cabmat, s.r.o.
 • COOL VISON s.r.o.
 • HTT SERVICES, spol. s r.o.
 • BLACK CIRCLE s.r.o.
 • BattSwap CZ, s.r.o.
 • Strojírna TEDESCO, a.s.
 • DEEPTIME s.r.o.
 • Prototypum s.r.o.
 • První železářská společnost Kladno, s.r.o.
 • REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o.
 • K.M.TRADE, spol. s r.o.
ico-photogallery

Fotogalerie

ico-house.png

KONTAKTY

STROJÍRENSKÝ
VĚDECKOTECHNICKÝ PARK s.r.o.

U Panelárny 136
273 43 Buštěhrad

IČO: 24126381
DIČ: CZ24126381

JEDNATEL SPOLEČNOSTI

Ing. Jiří Mráček
e-mail:

SPRÁVCE AREÁLU

Ladislav Balej
e-mail:

ico-map.png

MAPA

ico-point.png

POLOHA

GPS: 50°9'30.579"N, 14°10'3.118"E

Operační program podníkaní a inovace
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Evropská unie - evropský fond pro regionální rozvoj, investice do Vaší budoucnosti