CZ ENG

STROJÍRENSKÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PARK.
CENTRUM PRO TRANSFER TECHNOLOGIÍ.
PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR.

ico-whoweare

Kdo jsme

vědeckotechnický park se strojírenským,
a materiálově inženýrským zaměřením

O NÁS

Strojírenský vědeckotechnický park je moderní české centrum pro podporu podnikatelské prostředí v regionu se zaměřením na průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace.

Integruje čtyři základní funkce:

 • Poskytování služeb vědeckotechnického parku
 • Poskytování služeb centra pro transfer technologií
 • Poskytování služeb podnikatelského inkubátoru
 • Poskytování odborného poradenství v oblasti podnikání

SVT Park je zaměřen především na oblast strojírenství; energetiky; alternativních zdrojů; úsporu energií; geopolymerů; odpadového hospodářství a druhotného využití surovin včetně recyklace bioodpadů; letectví; rapid prototyping a 3D tisku. Strojírenství slouží jako prostředek pro výzkum a inovace pro koncové trhy, přičemž SVT PARK klade důraz na propojení strojírenství s informačními a komunikačními technologiemi a specializovaným softwarem.

SVT Park vznikl přeměnou zchátralého areálu bývalé panelárny v obci Buštěhrad za podpory Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.

NAŠE POSLÁNÍ

Účelem SVT Parku je poskytovat prostory, technologie a služby vysokým školám, vědeckým pracovištím, výzkumným ústavům a komerčním subjektům, start-upovým i zavedeným, které chtějí v průmyslových oblastech vyvíjet a využívat nové inovativní technologie.

Se strategickou polohou u Prahy je SVT Park na více než 10 000 m2 podlahové plochy a s pořízenou nejmodernější technologií připraven podpořit velký počet progresivních jednotlivců i skupin, organizací i společností ve svém rozvoji a výzkumu, podnikání i odborném vzdělávání.

S předními výzkumnými ústavy a vysokým školami jako COMTES FHT a.s. a ČVUT v Praze, fakulty strojní vznikla v prostorách SVT Parku detašovaná pracoviště a výuková centra.

V rámci podnikatelského inkubátoru bylo vytvořeno zázemí pro rozvoj firem s možností využití moderních obráběcích, tvářecích, ohraňovacích, ohýbacích strojů, profesionální 3D tiskárny a dalších speciálních technologií pro výzkum a aplikaci inovativních výrobních postupů. Služby v rámci podnikatelského inkubátoru jsou dotované.

NÁŠ CÍL

SVT Park je se svým zázemím, zahrnující také vyspělé technologie a stroje z uvedených oblastí, místem komplexní realizace individuálních projektů. Subjekty mohou využít veškeré zázemí a služby SVT Parku, aby mohly své nápady navrhnout, vyvinout, zkonstruovat a poté vyzkoušet, otestovat, diagnostikovat a změřit za spolupráce pracovišť výzkumných organizací a vysokých škol, a následně výsledky aplikovat do realizace finálního funkčního řešení. SVT Park je moderní otevřená společnost, která je připravena nabídnout vybudované zázemí širokému spektru stávajícím i novým partnerům.

SVT Park bude aktivně působit jako prostředník transferu technologií v rámci České republiky a také na mezinárodní úrovni. SVT Park dále nabízí širokou škálu odborných poradenských služeb.

Klíčovým cílem společnosti SVT Park je podpořit hospodářský růst vědecko-technický rozvoj a úroveň vzdělanosti společnosti.

Certifikace

Společnosti SVT Park byl udělen certifikát řízení kvality v souladu s ISO9001:2008 na následující obor činností:

 • Poskytování služeb vědeckotechnického parku
 • Poskytování služeb centra pro transfer technologií
 • Poskytování služeb podnikatelského inkubátoru
 • Poskytování odborného poradenství v oblasti podnikání

Společnost se zavázala k neustálému zlepšování všech činností a služeb v souladu s vnitřním systémem řízení kvality.

Certifikát ISO9001:2008 ke stažení

Akreditace

SVT Park je akreditovaným vědeckotechnickým parkem. Akreditaci udělila
Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. dne 3.2.2016. Akreditace je zde.

Partnerství

SVT Park je členem klastru MECHATRONIKA, který je zaměřen na přesnou mechaniku, elektrotechniku a elektroniku s inteligentním počítačovým řízením.

ico-news

Novinky

aktuální zprávy o tom,
co je nového v našem areálu

Certifikace ISO9001:2008

28. dubna 2016

Společnost SVT Park úspěšně prošla certifikačním auditem a získala certifikát řízení kvality ISO9001:2008 dle mezinárodních podnikových standardů. Poskytování profesionálních služeb je naší prioritou a získání certifikátu potvrzuje správný směr práce našeho týmu.

Více zde >

Akreditace Společností vědeckotechnických parků ČR, z.s.

10. února 2016

SVT Parku se úspěšně podařilo získat akreditaci Společnosti vědeckotechnických parků ČR v rámci 13. etapy akreditace VTP v ČR. Těší nás, že se nám daří prohlubování vztahů v rámci inovační infrastruktury a budeme v tom nadále pokračovat.

www.svtp.cz >

OFICIÁLNÍ SPUŠTĚNÍ PROVOZU
SVT PARKU

1. června 2015

Dnes, 1.6.2015 byl oficiálně spuštěn provoz nového vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru SVT Park v obci Buštěhrad.

ico-service

Služby

úlohou vědeckotechnického parku
je poskytovat potřebné zázemí

Úlohou vědeckotechnického parku je poskytovat potřebné zázemí
v úzké spolupráci s vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy,
podporovat inovační prostředí, napomáhat transferu technologií a podporovat
inovativní společnosti.

ico-whoweare

Služby vědeckotechnického parku

 • Poskytování nájmů výrobních, laboratorních a administrativních ploch
 • Poskytování nájmů technologií
 • Využívání synergického efektu spolupráce zasídlených výzkumných institucí, škol a výrobních firem
 • Koordinace společných projektů podnikatelské a výzkumné sféry

Služby centra pro transfer technologií

 • Poradenství v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví
 • Pořádání workshopů, seminářů a kooperačních burz
 • Asistence při aplikování výsledků výzkumu a vývoje do výroby a uvedení na trh
 • Vedení databáze klientů a partnerů a jejich kontinuální rozšiřování i na mezinárodní úrovni
 • Poradenství při technologickém transferu

Služby podnikatelského inkubátoru

 • Poskytování zvýhodněného poradenství v oblasti Start-up projektů
 • Poskytování zvýhodněných nájmů výrobních, laboratorních a administrativních ploch
 • Poskytování zvýhodněných nájmů technologií
 • Zakládání společných firem včetně zajištění financování a přístupu na trh
 • Poradenství v oblasti financování pro Start-up projekty

Odborné poradenství v oblasti podnikání

 • Zpracování studií proveditelnosti a podnikatelských záměrů
 • Dotační poradenství včetně dotačního managementu
 • Poradenství při zadávání veřejných zakázek
 • Marketingové poradenství
 • Finanční poradenství
 • Tvorba odborných posudků a analýz
 • Odborné a technické služby
 • Pořádání rekvalifikačních kurzů

Systém kvality

 • Zavazujeme se, aby naše činnosti a služby vedly k neustálému zlepšování našich procesů a nastaveného vnitřního systému kvality
 • Zavazujeme se dodržovat aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů vztahující se na náš systém řízení
ico-partners

Naši partneři

spolupráce s vysokými školami a výzkumnými organizacemi,
podnikatelský inkubátor

ico-library.png

Spolupráce s VŠ a Výzkumnými organizacemi

SVT Park má vybudované zázemí pro podporu vysokých škol a výzkumných organizací.
Spolupracující instituce:

 • Asociace výzkumných organizací
 • ČVUT v Praze – Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
 • ČVUT v Praze – Fakulta stavební, Katedra technologie staveb
 • Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 • Výzkumná organizace COMTES FHT a.s.
ico-high-school.png

Spolupráce s renomovanými inovativními výrobními společnostmi

V rámci VTP a PI jsou zasídleny inovativní výrobní společnosti, kterým SVT Park poskytuje svoje služby:

 • První železářská společnost Kladno, s.r.o.
 • REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o.
 • K.M.TRADE, spol. s r.o.
 • FER KLADNO s.r.o.
 • FER Mechanika s.r.o.
 • FER Special Steel s.r.o.
 • KV material s.r.o.
 • PŽS - Engineering s.r.o.
 • Invent Security spol. s r.o.
 • LIGET s.r.o.
 • LOM PRAHA s.p.
 • Prakul Production, s.r.o.
ico-marketing.png

Podnikatelský inkubátor - podpora START-UP společností

V rámci podpory Start-up společností v Podnikatelském inkubátoru poskytuje SVT Park zvýhodněné služby a nájmy:

 • BRUKO TECHNOLOGIE s.r.o.
 • Prototypum s.r.o.
 • I&AAT spol. s r.o.

Externí partneři

V rámci externí spolupráce nabízíme našim klientům možnosti zprostředkování kontaktu a pomoci při navázání spolupráce s následujícími externími partnery:

ico-tenders

Výběrová řízení

Aktuálně nejsou vyhlášena žádná výběrová řízení.

ico-photogallery

Fotogalerie

ico-house.png

KONTAKTY

STROJÍRENSKÝ
VĚDECKOTECHNICKÝ PARK s.r.o.

U Panelárny 136
273 43 Buštěhrad

IČO: 24126381
DIČ: CZ24126381

JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI

Ing. Jiří Mráček
e-mail:

PŘEDSEDA RADY VTP

Mgr. Ondřej Ertl
e-mail:

ŘEDITEL

Ing. Jan Malina
e-mail:

SPRÁVCE AREÁLU

Luboš Pražák
e-mail:

PROJEKTOVÝ MANAGER

Ing. Jan Martínek
e-mail:

ico-map.png

MAPKA

ico-point.png

POLOHA

GPS: 50°9'30.579"N, 14°10'3.118"E

Operační program podníkaní a inovace
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Evropská unie - evropský fond pro regionální rozvoj, investice do Vaší budoucnosti